โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
หมู่ 13 บ้านลาด  ตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
หมู่ 13 บ้านลาด   ตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :