โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
หมู่ 13 บ้านลาด  ตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
คณะผู้บริหาร

นายบุญศรี ไชยบุดดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา