โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
หมู่ 13 บ้านลาด  ตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคาร รับการนิเทศโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคาร รับการนิเทศโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,10:07   อ่าน 124 ครั้ง