โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
หมู่ 13 บ้านลาด  ตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญศรี ไชยบุดดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ย. 2559 -ปัจจุบัน