โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
หมู่ 13 บ้านลาด  ตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมขยายผล Google Apps For Education
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน ตามแบบ boot camp
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 63
งานมุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 63
โครงการอบรมเพื่อแก้ปัญหาและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 63
ท่านผู้อำนวยการ คณะครูนักเรียนร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 63
ร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ Coaching teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาร้อยแกนสารสินธ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 63
การนิเทศติดตามบูรณาการตามโครงการ 4 โครงการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
คณะ coaching teams ออกนิเทศโรงเรียนเครือข่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 63
โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม จัดการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 63
กิจกรรมคว่ำกะลา เก็บขยะ กำจัดลูกน้ำยุงลาย
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
ท่านผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 63
"พิธีไหว้ครู" ประจำปีการารศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 63
โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม รับการออกนิเทศติดตามและประเมินผลเตรียมความพร้อม
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63