โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
หมู่ 13 บ้านลาด  ตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานนักเรียน โดยบูรณาการระหว่างวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,21:52   อ่าน 106 ครั้ง